Kerk op Dordt

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 22

Zondag 17 november 10.30 Trinitatiskapel Dordrecht: ds. M. Keizer (H.A.)
Zondag 24 november 11.00 Waalse kerk Breda: ds. R. Dewandeler

Ook in de eerstvolgende Waalse diensten in Dordrecht en Breda zullen worden herdacht wie in dit kerkelijk jaar zijn overleden. Ds. Martin Keizer gaat voor op zondag 17 november in Dordrecht. In deze dienst zal ook het Heilig Avondmaal worden gevierd. Op de daarop volgende zondag zullen de overledenen worden herdacht in Breda. In deze dienst gaat ds. Roger Dewandeler voor.
Nadat onlangs uit Haïti het geboortebericht kwam van de achterkleinzoon van Anne van den Ende, mocht ze deze week daarnaast opnieuw grootmoeder worden: haar dochter Annelies beviel van een zoon.
Na afloop van de vorige Waalse dienst in Breda genoten we van een virtuoos pianorecital van onze organist Henco de Berg, ter gelegenheid van het verschijnen van zijn CD “Lyrical Song, the art of improvisation”.
Vorige week waren we met velen getuige van de kerkelijke inzegening van het huwelijk van Marjon en Patrick.
Het koor oefent zijn bijdrage aan de Kerstdienst die we op 24 december hopen te vieren. In de cercle de discussion starten binnenkort voorbereidingen voor de dienst van Goede Vrijdag. Een comité is daarnaast aan het werk om de volgende Journée wallonne, op Hemelvaartsdag 2020 voor te bereiden.
Het is goed om in onze kleine, levendige gemeente op deze manieren verdriet, vreugde en perspectief te delen met elkaar!

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 17 novembre 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr M. Keizer (S.C.)
Le dimanche 24 novembre 11h00 Eglise wallonne Breda : Pr R. Dewandeler

Dans les prochains cultes wallons à Dordrecht et à Breda les défunts seront commémorés.
Le pasteur Martin Keizer présidera le culte du 17 novembre à Dordrecht. Dans ce culte on célèbrera la Sainte Cène. Le dimanche suivant il y aura la commémoration des défunts à Breda dans le culte qui sera conduit par le pasteur Roger Dewandeler.
Après avoir reçu de Haïti la nouvelle de la naissance de Prince, arrière-petit-fils d’Anne van den Ende, elle est devenu encore une fois grand-mère : sa fille Annelies a accouché d’un fils, Maurits.
A l’issue du culte récent à Breda on a pu jouir d’un récital virtuose au piano à queue de notre organiste Henco de Berg, à cause de la sortie de son CD « Lyrical Song, the art of improvisation ».
A Dordrecht nous étions nombreux à être témoins de la bénédiction du mariage de Marjon et Patrick.
La chorale fait ses exercices pour la Veillée de Noël. Dans le cercle de discussion on commencera les préparations pour les Vêpres de Vendredi Saint. En plus, un comité est en train de préparer la Journée wallonne qui aura lieu à Dordrecht le 21 mai, jour de l’Ascension.
C’est bien de partager ensemble, de ces manières, les joies, les soucis et les perspectives de notre communauté petite – mais vivante !

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 21

Zondag 3 november 10.30 Trinitatiskapel Dordrecht: ds. Roger Dewandeler
Zondag 10 november 11.00 Waalse kerk Breda: dhr. K. Bakker

Ds. Roger Dewandeler zal voorgaan in de dienst van zondag 3 november te Dordrecht. Het bruidspaar Marjon Bregman en Patrick van der Staaij heeft aan de kerkenraad gevraagd of de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk tijdens deze kerkdienst zou mogen plaatsvinden. Uiteraard is hiervoor toestemming verleend en we hopen dan ook met velen aanwezig te kunnen zijn op het moment van inzegening. Dick Ouwehand bespeelt het orgel, Irene Wijntje verzorgt de kindernevendienst en Riet Ouwehand is ouderling van dienst.
Op zondag 10 november zal de dienst in Breda – voor de laatste maal – worden geleid door dhr. Kees Bakker, chapelain de l’Ordre St Lazare de Jérusalem. Kees is regelmatig voorgegaan in één van onze Waalse diensten, maar heeft vanwege zijn leeftijd en de reisafstand besloten om dit niet langer te blijven doen. Op 8 september nam hij al afscheid in Dordrecht en zal dat dan nu ook doen op 10 november in een Franstalige dienst in Breda.
De tweede collecte in oktober is in beide genoemde diensten voor het Fonds Wallon, de solidariteitskas van de Waalse kerken.
Zojuist belt Anne me om te vertellen dat gisteren, 20 oktober 2019, op Haïti is geboren:
Prince van den Yannie Exumé, zoon van Paul en Stellen van den Ende.
Op november vertrekt overgrootmoeder voor 3 maanden naar Haïti en zal daar dan dus haar achterkleinzoon kunnen bewonderen.
We feliciteren de familie van den Ende en hopen op een goede en gezegende ontwikkeling van deze baby, die – op afstand – toch ook bij onze Waalse familie behoort!
Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Le dimanche 3 novembre 10h30 Trinitatiskapel: Pr Roger Dewandeler
Le dimanche 10 novembre 11h00 Eglise Wallonne Breda: Mr K. Bakker

Le pasteur Roger Dewandeler célébrera le culte du 3 novembre à Dordrecht. Les nouveaux mariés Marjon Bregman et Patrick van der Staaij a demandé au consistoire si la bénédiction de leur mariage pourrait avoir lieu dans ce culte. Il va sans dire que le consistoire y a consenti. Aussi espérons-nous être nombreux lors de la bénédiction. Dick Ouwehand jouera de l’orgue, Irene Wijntje animera l’école du dimanche et Riet Ouwehand sera l’ancienne de service.
Le dimanche 10 novembre le culte à Breda sera célébré pour la dernière fois par Mr. Kees Bakker, chapelain de l’Ordre St Lazare de Jérusalem. Kees a célébré régulièrement un de nos cultes wallons, mais à
cause de son âge et le trajet de voyage il a décidé d’y mettre fin. Le 8 septembre il a fait déjà ses adieux à Dordrecht et maintenant il le fera dans notre culte francophone à Breda.
La deuxième collecte en octobre est dans les deux cultes mentionnés pour le Fonds Wallon, le fonds de solidarité des Eglises Wallonnes.
Pour terminer encore une bonne nouvelle : le 22 octobre, à Haïti, est né : Prince van den Yannie Exumé, fils de Paul et Stellen van den Ende. Nous rendons nos bons vœux à la famille avec ce nouveau membre – soit éloigné – de notre famille wallonne !
L’arrière-grand-mère Anne partira le 14 novembre pour Haïti, où elle pourra se réjouir durant 3 mois de son arrière-petit-fils !
Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 20

Zondag 20 oktober 10.30 Trinitatiskapel Dordrecht: ds. R. Bennhamias
Zondag 27 oktober 11.00 Waalse kerk Breda: ds. Roger Dewandeler

De Waalse kerken in Dordrecht en Breda kennen ieder hun eigen schema van diensten in de Franse taal. Op zondag 20 oktober gaat in Dordrecht om half elf ds. Richard Bennhamias voor. Na zijn werkzaamheden voor de Waalse kerken van Amsterdam en Haarlem is hij nu met emeritaat en was hij verheugd gevraagd te worden voor een dienst in de Trinitatiskapel.
Ds. Roger Dewandeler leidt de dienst van zondag 27 oktober in Breda. Na afloop van deze dienst zal Henco de Berg, vaste organist van de Waalse gemeente in Breda, een recital geven in verband met het uitbrengen van een CD waarop hij een aantal werken op piano speelt. Gemeenteleden en belangstellenden worden van harte uitgenodigd dit feestelijk moment bij te wonen.
Zeer plotseling is overleden Geert Scholten, lid van de Waalse gemeente en trouw aanwezig in de diensten van de Eglise wallonne in Breda. Geert heeft veel bijgedragen aan het functioneren van de RCCB ( de financiële commissie van de landelijke Waalse kerken). We wensen Marja en de (klein)kinderen namens de kerkenraad en de gemeenteleden veel sterkte in deze onverwacht zware periode.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 20 octobre 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr R. Bennhamias
Le dimanche 27 octobre 11h00 Eglise wallonne Breda : Pr R. Dewandeler

Les églises wallonnes à Dordrecht et Breda connaissent chacune leur propre schéma pour des cultes en langue française. Le dimanche 20 octobre à 10h30 le pasteur Richard Bennhamias présidera un culte à Dordrecht. Après ses travaux pour les églises wallonnes à Amsterdam et Haarlem, il a pris sa retraite. Il était bien réjoui d’être sollicité pour un culte à la Trinitatiskapel.
Pasteur Roger Dewandeler conduit le culte du 27 octobre à Breda. Après ce culte Henco de Berg, organiste titulaire de la communauté wallonne à Breda, donnera un récital à l’occasion de la sortie d’un CD, auquel il joue un certain nombre de pièces au piano. Nous invitons cordialement les membres et d’autres qui s’y s’y intéressent, à participer à ce moment festif.
Complètement inattendu est décédé Geert Scholtens, membre de la communauté wallonne, assistant fidèle de l’EW à Breda. Geert a contribué beaucoup au fonctionnement de la RCCB (la commission financière des églises wallonnes dans le pays). Au nom du consistoire et des membres nous souhaitons beaucoup de force et bon courage à Marja et ses (petits)-enfants dans cette période difficile dans leurs vies.

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 19

Zondag 6 oktober 10.30 Trinitatiskapel Dordrecht: ds. Roger Dewandeler
Zondag 13 oktober 11.00 Waalse kerk Breda: ds. Roger Dewandeler (H.A.)

Kerkdiensten in de Franse taal worden gehouden op zondag 6 oktober in Dordrecht en op zondag 13 oktober in Breda. Beide diensten worden geleid door ds. Roger Dewandeler. In Breda zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. In beide diensten is de tweede collecte bestemd voor de CEEEFE, het verband van Franstalige Protestantse kerkgenootschappen buiten Frankrijk. In de “Echo Wallon” van oktober a.s. zal een verslag verschijnen van de jaarvergadering die eind augustus in Parijs werd gehouden en waar predikanten en kerkenraadsleden van de gehele wereld elkaar weer ontmoet hebben.
De kerkenraad van onze gefuseerde Waalse gemeente vergadert op donderdag 3 oktober a.s. Op vrijdag 4 oktober komt dan de (landelijke) Commission Wallonne bij elkaar. In beide vergaderingen zullen we zeker napraten over de startzondag die we in Dordrecht hebben gevierd, samen met Lutheranen en leden van de Evangelische Broedergemeente. Een prachtige zondag, waarin Gods Woord, de schriftlezingen en de liederen klonken in het Nederlands, Frans en Surinaams. Drie kerkgenootschappen die in de Trinitatiskapel afzonderlijk van elkaar hun diensten houden, vonden elkaar nu in een feestelijke dienst die werd geleid door ds. Aage Smilde. Ook de gezamenlijke barbecue, ‘s middags in de zonnige tuin, droeg zekere bij aan deze oecumenische zondag!
Op maandag 14 oktober zullen we in de Cercle de discussion met elkaar weer verder spreken over ons thema; “Maria de moeder van Jezus”.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Dimanche 6 octobre 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr Roger Dewandeler
Dimanche 13 oktober 11h00 Eglise Wallonne Breda: Pr Roger Dewandeler (Sainte Cène)

Le dimanche 6 octobre il y aura un culte en français à Dordrecht et le 13 octobre à Breda. Les deux cultes seront célébrés par notre pasteur Roger Dewandeler, à Breda avec la Sainte Cène. Dans les deux cultes la deuxième collecte est destinée à la CEEEFE, l’union de communautés protestantes francophones hors de la France. Dans l’“Echo Wallon” d’octobre vous pourrez lire un compte-rendu de l’assemblée annuelle de fin août à Paris. Des pasteurs et des membres de conseils presbytéraux dans le monde entier s’y sont rencontrés.
Le consistoire de notre communauté fusionnée wallonne (Dordrecht + Breda) se réunit le jeudi 3 octobre. Le vendredi 4 octobre la Commission Wallonne se réunit. Dans les deux réunions nous ne manquerons pas de parler du dimanche de rentrée célébrée à Dordrecht, avec les Luthériens et des membres de la Evangelische Broedergemeente. Un dimanche splendide où la Parole de Dieu, les lectures et les cantiques ont résonné en néerlandais, en français et en surinamien. Les trois communautés qui ont leurs cultes dans la Trinitatiskapel, se sont retrouvés dans un culte de fête dirigé par le pasteur Aage Smilde. Le barbecue qu’on a eu l’après-midi dans le jardin ensoleillé, a certainement attribué à ce dimanche œcuménique !
Le lundi 14 octobre le cercle de discussion, continuera à parler du thème « Marie mère de Jésus ».

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le magazine Kerk op Dordt 2019 no 18

Zondag 22 september 10.30 Trinitatiskapel Dordrecht: ds. Roger Dewandeler (H.A.)
Zondag 22 september 11.00 Waalse kerk Breda: Mw. Dieuwertje Zantingh

Op zondag 22 september zal in Dordrecht ds. Roger Dewandeler voorgaan in een dienst waarin ook het Heilig Avondmaal zal worden gevierd. Op diezelfde ochtend zal Mw. Dieuwertje Zantingh de Franstalige dienst in Breda leiden.
De Waalse predikanten zijn met elkaar enkele dagen in retraite / op studieverlof in de abdij van Chevetogne in de Belgische Ardennen.
Een delegatie van onze kerkenraad was op 8 september j.l. aanwezig bij de installatie van ds. Joost Röselaers als deeltijd-predikant in de Waalse kerk van Arnhem. Ook zullen we “acte de présence” geven in de Waalse kerk van Haarlem, die na een grondige renovatie op 22 september feestelijk zal worden heropend.
De eerste bijeenkomst van de “cercle de discussion” mag zeer geslaagd worden genoemd. Een oecumenisch gezelschap, waaronder 4 zusters van de Dordtse congregatie “Stelle Matutina” sprak met elkaar in alle openheid en met respect voor elkaars visie, over “Maria, de moeder van Jezus”. Leidraad voor ons gesprek is het gelijknamige boekje dat onlangs werd uitgegeven door de Raad van Kerken (Bezinning nr. 59). De volgende bijeenkomst zal zijn op maandag 14 oktober in de Kosterij. Belangstellenden voor deze gespreksavonden én voor onze kerkdiensten in het Frans zijn uiteraard altijd welkom!
We feliciteren Marjon Bregman en Patrick van der Staaij. Onlangs is hun burgerlijk huwelijk gesloten. Op zondag 3 november zal vervolgens de kerkelijke inzegening plaatsvinden.

Jacques Uitterlinde, tel. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

 

Le dimanche 22 septembre 10h30 Trinitatiskapel Dordrecht : Pr R. Dewandeler (S.C.)
Le dimanche 22 septembre 11h00 Eglise wallonne Breda: Mme D. Zanting

Le dimanche 22 septembre le Pasteur Roger Dewandeler présidera à Dordrecht un culte dans lequel on célébrera la Sainte Cène. Le matin du même jour, Mme Dieuwertje Zantingh conduira le culte en français à Breda.
Les pasteurs wallons vivent ensemble une retraite / trois jours d’études dans l’abbaye de Chevetogne aux Ardennes Belges.
Une délégation de notre consistoire a assisté au culte de l’installation du Pr Joost Röselaers comme pasteur à 25% à l’Eglise Wallonne d’Arnhem – Nimègue. En outre le consistoire sera présent à l’ Eglise Wallonne à Haarlem qui, après une rénovation profonde sera ré-inaugurée le 22 septembre.
La première soirée du cercle de discussion était une réussite. Un groupe œcuménique, dont quatre sœurs de la congrégation « Stelle Matutina » a échangé en toute franchise et en respectant la vision de chacun sur « Marie, la mère de Jésus ». Conducteur pour notre conversation est le livre du même nom, édité par le « Raad van Kerken » (nr. 59). La prochaine réunion du cercle sera le 14 octobre dans le Kosterij. Ceux qui sont intéressés à ces soirées ou à nos cultes en français, seront les bienvenus !
Nous adressons nos félicitations au couple Marjon Bregman et Patrick van der Staaij. Récemment ils se sont mariés pour la loi. Le culte de la bénédiction de leur mariage aura lieu le dimanche 3 novembre.

Jacques Uitterlinde, tél. 06 52 07 61 52, j.uitterlinde1@upcmail.nl

Evènements
 • 17 novembre 12h00-13h00 Trinitatiskapel – Chorale
 • 28 novembre 14h00 – 15h30 Trinitatiskapel – Chorale
 • 1er décembre 12h00-13h00 Trinitatiskapel – Chorale
 • 9 décembre 20h00-22h00 Trinitatiskapel Cercle de discussion
 • 10 décembre 14h00 – 15h30 Trinitatiskapel – Chorale
 • 12 décembre 20h00 Trinitatiskapel Consistoire
 • 15 décembre 12h00-13h00 Trinitatiskapel – Chorale
 • 17 décembre 14h00 – 15h30 Trinitatiskapel – Chorale
 • 19 décembre 14h00 – 15h30 Trinitatiskapel – Chorale
 • 23 décembre Chorale
 • 24 décembre Veillée de Noël